Tajpej

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Taj•pej ndm a. -ju; przym.: tajpejski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego