Uniwersytet Powszechny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Uniwer•sytet Po•wszech•ny Uniwer•sytetu Po•wszech•nego, Uniwer•sytecie Po•wszech•nym (skrót: UP)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego