Vanguard

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Van•guard -rda, -rdzie a. ndm
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego