W.Ks.Lit.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

W.Ks.Lit. (= Wielkie Księstwo Litewskie) a. WXL, a. WXLit
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego