Waksmund

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Waks•mund -n•du, -n•dzie; przym.: waksmundzki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego