Walczewski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wal•czew•ski: Marek Wal•czew•ski, Wal•czew•skiego, o Wal•czew•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego