Warta

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Warta (miasto) -r•cie, -rtę; przym.: warecki a. warciański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego