Washington

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Wa•shing•ton: George Wa•shing•ton, Geor•ge’a Wa•shing•tona, z Geor•ge’em Wa•shing•tonem, o Geor•ge’u Wa•shing•tonie a. Waszyngton ,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego