Wielka Kotlina

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Wiel•ka Kotlina (kraina geogr.) Wiel•kiej Kotlinie, Wiel•ką Kotlinę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego