Wolterowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wol•terow•ski (od: Wolter – czyj?); -scy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego