Zebrzydowice

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ze•brzydowice -ic; przym.: zebrzydowicki a. (lokalnie) zebrzydowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego