Złoty Stok

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Złoty Stok (miejscowość) Złotego Stoku, Złotym Stokiem; przym.: złotostocki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego