a.m.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
a.m. (= ante meridiem)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego