aborygeński

Wielki słownik ortograficzny PWN*

aborygeń•ski (od: aborygen, Aborygen); -scy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego