aborygeński

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
aborygeń•ski (od: aborygen, Aborygen); -scy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego