abp

Wielki słownik ortograficzny PWN*

abp (= arcybiskup) abpa a. abp., abpie a. abp.; abpi a. abp abp, abpów a. abp. abp. a. arcybp
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego