absorbent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ab•sor•bent -n•tu, -n•cie; -n•tów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…w MeV. Wzór (5.1.1-11) można stosować dla absorbentów o ((...)) Dla pierwiastków lżejszych zastępuje się człon ((...)) przez 1, z…

 

…atom w wyniku oddziaływania fotoelektrycznego wzrasta gwałtownie z liczba atomową absorbentów Z (zmienia się w przybliżeniu jak Z5), jest ono małe…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego