abstrakt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

abs•trakt -ktu, -k•cie; -kty a. -kta, -któw
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…cecha pełni rolę uniwersalnego elementu, będącego tworzywem w konstruowaniu innych abstraktów. Na bazie pojęcia cechy określono poniżej podstawowe terminy kwalitologiczne, wykorzystując…

 

…cechy. Nie wykluczając możliwości używania terminu jakości, jak każdego innego abstraktu, powszechnie stosuje się imperatyw ujmowania jakości w odniesieniu do przedmiotów…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego