achalazja

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
achala•zja -zji, -zję
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego