ad int.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ad int. (= ad interim – tymczasowo, zastępczo) a. a.i.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego