al.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
al. (= a linea – od nowego wiersza; alias – inaczej, czyli)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego