ala

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ala (oddział jazdy rzymskiej) ali, alę; ale, al
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego