automasaż

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to•masaż -żu; -że, -ży (a. -żów)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego