autorefleksja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to•re•flek•sja -sji, -sję; -sji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego