azoospermia

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
azoo•sper•mia -mii, -mię
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego