babiloński

Wielki słownik ortograficzny PWN*

babiloń•ski (od: Babilonia, Babilon); -scy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…pokrewieństw przyczynili się głównie kapłani, którzy po powrocie z niewoli babilońskiej, a więc w okresie od VI do IV wieku przed…

 

…mową Kanaanu" lub judejskim. Posługiwano się nim do czasu niewoli babilońskiej. W V-IV w. p.n.e. został wyparty z…

 

…zmianie dowództwa wielonarodowej dywizji. Uroczystość odbędzie się w niedzielę w babilońskim amfiteatrze. Ukraińska orkiestra wojskowa zagra dla żołnierzy m.in. "Warszawiankę…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego