bajduś

Wielki słownik ortograficzny PWN*

baj•duś (tylko w wyrażeniu) zob. klituś-bajduś
Hasło obecne w wyd. III WSO, w wyd. IV obecne tylko jako wyrażenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego