balaska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

balas•ka -s•ce, -s•kę; -sek a. balasek
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tym podobne wykrzykniki. Rzucają się wszyscy trzej, "w mig" rozwalają balaski i ciskają się jak głodne bestie na zydle, narządka szewskie…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego