balkonolodżia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bal•kono•lodżia -dżii, -dżię; -dżie, -dżii a. balkonologgia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego