balkonologgia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bal•kono•log•gia -g•gii, -g•gię; -g•gie, -g•gii a. balkonolodżia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego