battledress

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
battle•dress -s•su, -s•sie; -s•sów a. bateldres
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego