biocenoza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bio•cenoza -zie, -zę
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…pomiędzy liczebnością skamieniałości różnych gatunków odzwierciedlają ich udziały w produktywności biocenozy, widzimy, że struktura kopalnego zespołu dinozaurów jest zgodna z oczekiwaniami…

 

…gatunków w całkowitej produkcji.
Określenie struktury biomasy w obrębie dawnej
biocenozy jest przedsięwzięciem bardzo trudnym do przeprowadzenia. Wymaga przede wszystkim znajomości…

 

…procentowy udział poszczególnych gatunków w zespole, czyli w produkcji pierwotnej biocenozy. Miarą może być liczba osobników, bądź masa czy objętość skamieniałości…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego