cedent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cedent -n•cie; -n•ci, -n•tów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ubezpieczeń.
Reasekuratorzy płacą część świadczeń, które wypłacane są ubezpieczającym przez
cedentów. Cedenci są zasilani przez reasekuratorów. Reasekuracja realizowana w układzie krajowym…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego