centella

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
cen•tel•la -l•li, -l•lę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego