centralizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cen•traliza•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zyski gospodarcze i w rezultacie spadek wydajności na skutek nadmiernej centralizacji w rękach państwa; stopniowe pogarszanie zbiurokratyzowanego systemu opieki społecznej, który…

 

…rozdmuchiwał te nastroje, gdyż myślał sam wyrwać ster z rąk Centralizacji.
Przeciw Komitetowi Libelta znalazł oparcie w elementach bardziej radykalnych.
Około…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego