chłop-robotnik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chłop-robot•nik chłopem-robot•nikiem; chłopi-robot•nicy, chłopów-robot•ników a. chłoporobotnik
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego