chrzęszczeć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
chrzęsz•czeć -ęsz•czę, -ęś•cisz; -ęszcz; -ęsz•czał; zob. chrzęścić
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego