co

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
co (= centralne ogrzewanie) a. c.o.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego