człowieczysko

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
człowieczysko -skiem; te -ska, -sków (a. -sk)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego