d’Arsonval

Wielki słownik ortograficzny PWN*

d’Ar•son•val: Jacques Ar•sène d’Ar•son•val, Ja•cques’a Ar•sène’a d’Ar•son•vala, z Jakiem Ar•sène’em d’Ar•son•valem, o Ja•cques’u Ar•sènie d’Ar•son•valu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego