darabukka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

darabuk•ka -k•ce, -k•kę; -kk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego