de Vigny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

de Vi•gny: Al•fred de Vi•gny, Al•freda de Vi•gny’ego (a. de Vi•gny), Al•fredowi de Vi•gny’emu (a. de Vi•gny), o Al•fredzie de Vi•gnym (a. de Vi•gny)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego