dz. cyt.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dz. cyt. (= dzieło cytowane)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego