dżungarski

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
dżun•gar•ski (od: Dżungaria); -scy: pustynie dżungarskie, ale: Kotlina Dżungarska, Brama Dżungarska
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego