e-biznes

Wielki słownik ortograficzny PWN*

e-biznes -su, -sie; -sów a. e-business
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego