e-mail

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
e-mail (poczta elektroniczna) e-mai•la a. e-mai•lu; e-mai•le, e-mai•li a. e-mai•lów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego