efemeryczny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
efemerycz•ny; -ni
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

siły wroga i pociągały za sobą katastrofę.
Pośród tych częstych,
efemerycznych kampanii trzeba wyróżnić tych partyzantów szczęśliwych i wytrwałych, którzy jak

 

zresztą jak pojęcie małej grupy – jest tworem niezwykle niejednoznacznym i efemerycznym, pomimo że niejednokrotnie udowodniono jego przydatność dla interpretacji rozmaitych zjawisk

 

formułować krytykę programu z 22 stycznia. Uczynił to Tokarzewicz w efemerycznym czasopiśmie "Gmina" (1866), stwierdzając, że powstanie styczniowe nadało ziemię jednostkom

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego