egipski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

egip•ski (od: Egipt); -scy (skrót: egip.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego