egotyczny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
egotycz•ny; -ni
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

dziecka, zabłąkanego w kiepskie mistycyzmy" (Dz IV 45). W tej egotycznej donkiszoterii bywał Gombrowicz zarówno śmieszny, jak patetyczny. Lecz sam to

 

formułami?
Gdy się zastanawiamy całkiem pobieżnie nad naszym własnym doświadczeniem
egotycznym, uderza nas jego nieokreśloność i jednocześnie jego apodyktyczność. Treść Ja

 

nie wchodzi w żadne relacje tego typu z negatywnymi wartościami egotycznymi. Inaczej mówiąc: alter-ego, czyli Ja drugiego człowieka, nie jest

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego