egzaminator

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
egzaminator -rze; -rzy, -rów
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

Prace kodowane (rozkodowywane dopiero po sprawdzeniu). Prace sprawdzane przez przeszkolonych egzaminatorów, zatrudnianych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne na czas egzaminów (nauczyciele szkół

 

im ono robić to, co lubią i z czego żyją. Egzaminatorzy uczelniani są zadowoleni, bo mają czytelny system rekrutacji: testy, punktacja

 

także wprowadzenie tak zwanych egzaminów zewnętrznych, podczas których uczniów oceniają egzaminatorzy spoza szkoły. Również wyodrębnienie gimnazjów okazało się nie najgorszym pomysłem

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego