ekskrement

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•krement -n•tu, -n•cie; -n•tów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…linii zawiasu. Przez wycięcie uchodziło również jelito, jak dowodzą skamieniałe ekskrementy znalezione w tym miejscu u kambryjskich ramienionogów. Ta drobna modyfikacja…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego